AvantajlarUygulamaDownload
 

Uygulama

Saçak Alın Profilleri

Saçak Alın profilleri 17cm (AB174B), 21 cm (AB214B) ve bunlara ilave edilebilen 8 cm lik (ABR84B) yükseltme parçalarından oluşur.

Dolayısıyla 17cm, 21cm, 25cm ve 29cm  olmak üzere toplam 4 farklı ölçüde çözüm sunulur. Bütün alın profilleri 4mt boyundadır. Saçak alın profillerinin saçakla bağlantısı, saçak yapısına bağlı olarak için 3 farklı tespit elemanı ile gerçekleştirilebilir.

Çatı konstrüksiyonundaki merteklerin yan taraflarından tespit edilebilen üniversal Plaket (APLAQ), üst tarafdan tespit edilebilen ayar plakalı Metal Plaket (APRIV) ve betonarme saçaklar için direk alından tespit edilebilen klipsli Metal Plaket (APCOR) ile saçak alın profillerinin bağlantısı gerçekleştirilebilir .

 
 

 

Üniversal Tesbit Elemanı

Üniversal tespit elemanları (APLAQ) ahşap veya çelik çatı konstrüksiyonuna maksimum 1m ara ile tespit edilir.1m ‘yi aşmayan mertek araları için genelde her merteğe bir tespit elemanı monte edilmelidir.. Çatıların kaplama malzemesinin  cinsine ve çatı alt yapısına göre her iki yönde de kullanılabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

Aşağıda ki resimlerde  kiremitlerin tek sıra veya çift sıra lata uygulamasına göre üniversal tespit elemanının farklı yönlerde kullanılışı görülmektedir.
 
 

Üniversal tespit elemanı alın profillerindeki yuvalara eğik biçimde geçirildikten sonra çeyrek tur yana çevrilerek montaja hazır hale getirilir.Her tespit elemanı çatı konstrüksiyonuna minumum üç noktadan  vida (E4, 40mm) veya çivi (E3, 40mm) ile sabitlenir.

 
 
 

Saçak alın profillerine ilave edilebilen 8cm’lik (ABR84B)  yükseltme parçasının kullanıldığı durumlarda (17cm+8cm veya 21cm+8cm), universal tespit elemanı merteklerin sağından ve  solundan farklı yönlerde olmak üzere ikişer adet kullanılmalıdır.

Bunlardan biri ana alın profiline ve yükseltme profiline takılırken, diğeri sadece ana profile takılır.

 

 

Ayar Plakalı Metal Plaket

Tıpkı üniversal plaket gibi görevi alın profillerini  taşımak olan ayar plakalı metal plaket (APRIV), mevcut çatı konstrüksiyonuna üstten montajın gerekli olduğu durumlarda kullanılır.Bu metal plaket resimde de görüldüğü gibi düşey ve yatay yönde istenilen seviyede ayarlanabilecek şekilde tasarlanmış olup çatı kaplamasının alt yapı yüksekliğine göre istenilen seviyede montajı yapılabilir. APRIV bu fonksiyonel özelliği ile çatıların yan saçak  kaplamalarında da rahatça kullanılabilir.

 

Klipsli Metal Plaket

Özellikle betonarme saçaklar için tasarlanmış olan Klipsli  Metal Plaket (APCOR), direk saçak alnına en az 2 vida ile ve klipsli  bölüm altta olacak şekilde sabitlenir. Uygulama esnasında, alın profilleri bu metal plakete önce üstten oturtulur daha sonra alt bölüm bastırılarak klisplenir ve montaj tamamlanır.

 

 

Alın Ek Parçası ve Genleşme Çözümleri

Boyları 4m olan alın profilleri resimde görülen ek parçaları ile birbirine eklenir. Ek parçasının diğer önemli bir görevi ise alın profillerinin genleşme hareketlerini yönetmesidir.. Montaj esnasındaki hava sıcaklığı ek parçasında bulunan sıcaklık işaretlerine denk gelecek şekilde, alın profili ek parçasının içine sürülür ve montaj tamamlanır. Bu önemli detay, sistemin sıcaklık değişimlerinden dolayı yapacağı genleşme hareketlerine kontrollü olarak izin verir. Böylece sistem, hiçbir deformasyona uğramadan, uzun yıllar hizmet vermeye devam eder.

 

 

Dilatasyon

4m boyundaki her alın profili muhtemel genleşme hareketlerini yaparken, bütün profilin tek yönde genleşmesini engellemek için; alın profillerinin orta hizasına denk gelen üniversal tespit elemanı, alın profiline vidalanmak suretiyle sabitlenir. Böylelikle genleşme hareketi bu sabitleme noktasının sağına ve soluna doğru gerçekleşir. Sabitlenmeyan diğer bütün noktalarda, üniversal tespit elemanları alın profillerinin yatay hareketlerine müsaade eder ve alın profilleri genleşme hareketlerini rahatça gerçekleştirebilir.

 

 

Duvar Bitiş Profilleri

Çatı konstrüksiyonuna ve saçak eğimine göre J duvar bitiş profili (PFPR4B) veya F duvar bitiş profilinden  (PFM4B) birini seçebilirsiniz. F duvar bitiş profili, duvara çakılmış latalara maksimum 40cm aralıklarla vidalanarak montajı yapılır. Saçak altı eğimli olması durumunda da bu profil kullanılmalıdır. F duvar bitiş profili ise, ilave bir lataya ihtiyaç olmadan, direk duvara çakılabilir. F profil duvara dik yönde maksimum  40cm aralıklarla vidalanarak uygulanır.

 
 

 

Saçak Altı Lambri

Saçak altı lambri profilleri (PSFA304B) 30cm eninde ve 4 m boyuna imal edilmişlerdir. Saçak genişliğine göre kesildikten sonra, alın profili ve duvar bitiş profilleri arasından sürülerek uygulanır. Saçak altı   lambri profilleri , lamba zıvanalı yapıları sayesinde birbirlerine kolayca geçirilirler. 60cm den daha geniş  saçak altı uygulamalarında,  saçak altına maksimum 60cm de bir ve saçaklara paralel yönde latalar çakılmalı ve Lambriler bu latalara  zımba  veya klips (CLIPSFA) ile tutturulmalıdır.

 

 

Köşe Birleşimleri

Saçak alınlarının köşelerinde, alın dış köşe parçası (AAEB) ve alın iç köşe parçası (AIEB) kullanılır.

Bu köşe parçaları, tıpkı ek parçalarında olduğu gibi alın profillerine serbest şekilde takılır ve sistemin genleşme yapabilmesine katkıda bulunurlar. Saçak altı köşe birleşimleri ise H profil (PHP4B) kullanılarak çözülür.

H profiller , saçak altı lambriler takılmadan önce mevcut latalara iç taraftan yukarı yönde çakılarak uygulanır.

 
 

 

Nicoll Yağmur Olukları İçin Kelepçe Destekleri

Belriv saçak giydirme sistemi Nicoll yağmur oluklarıyla entegre bir sistemdir. Nicoll yağmur oluklarının uygulanması için, ilk önce dere kelepçeleri özel tasarlanmış bir vida (VI645TCA) sayesinde kelepçe desteklerine (ASCB) monte edilir.

Daha sonra  beraberce alın profillerinin üst kısmındaki yuvalara kilitlenerek kelepçe montajı tamamlanmış olur. Dere kelepçeleri , kelepçe destegi üzerinde düşey olarak istenilen seviyede ayarlanabilir. Aynı zamanda kelepçeler alın profilleri üzerinde yatayda hareket ettirilerek istenilen kelepçe aralıkları kolayca sağlanabilir.

 
 
 

 

Yan Saçaklar

Çatıların yan saçak bölümlerinde; alın profilleri çatı konstrüksiyonuna APRIV veya APCOR metal plaketlerle tespit edilir. Tepe noktasındaki alın birleşimi , dişleri koparılmış bir ek parçası (AJB) kullanılarak yapılır. Bu noktadaki saçak altı birleşimi ise katlanabilen H profiller kullanılarak çözülür.  

 

Uygulama Tavsiyeleri

Nicoll yağmur oluğu modellerine göre kiremit çıkıntısı