Sistem Teknik Veriler Avantajlar Kalite Uygulama Test Videoları Download
İniş Haznesi
Yağmur Oluğu

Boru Kelepçeleri


 

Bir şakül veya ip yardımıyla boru hattını hizalayıp keleçelerinin yerlerini belirleyin.

 

Kelepçeleri maksimum 2 metre aralıklarla tespit ediniz.

 

Bir vidayla kelepçeyi duvara sabitleyin.

 

Kelepçeyi kapatın ve kilitleninceye kadar bastırın.

 

Kelepçeyi açmak için bir tornavida kullanın.