Bütüncül Yaklaşım

Her çağın kendine özgü  yağmur  suyu yönetim yaklaşımı vardır.

20.yy’ın ortalarında yağmursuyu drenajı konusunda, dönemin sorun ve endişelerini yansıtan çeşitli yaklaşımlar vardı.

  • 50’ li yıllar : Hijyenik yaklaşım

Bu yaklaşımda, yağmursuyu kirliliğin yayılmasına sebep olarak gösteriliyordu.
Hedef : Yağmursuyunu şehirlerden mümkün olduğunca çabuk uzaklaştırmak.

  • 70’ li yıllar : Hidrolik yaklaşım

Kentsel alanların genişlemesi ve geçirimsiz
yüzeylerin artmasıyla beraber drenaj
şebekesinin doygunluk noktasına ulaşması gündeme gelir.
Hedef:Sel tehlikesine karşı, kanalizasyon  hatları ile  yağmursuyu hatlarını ayırmak.

 

  • 80’ li yıllar : Çevreci yaklaşım

Ekolojik bilincin gelişmesiyle, kirli yüzeylerin
üzerinden akan yağmursuyunun doğal çevrenin bozulma kaynağı olduğu düşüncesi oluşur.
Hedef:Yüzeysel akışlarla taşınan kirliliği ayırmak ve arıtmak.

Olgınluk dönemi : BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
21. yy’ın başında, geçmiş tecrübeler ve ulaştığımız seviye 3 tarihsel yaklaşımı ve sorunlarını birlikte değerlendirmemizde yol gösterdi. Bugün artık Yağmursuyu yönetimi  mühendislik ve gelişen disiplinler sayesinde her açıdan ele alınıyor

 

 

Bütüncül yaklaşım çözüm yollarını tanımlıyor…
• Yağmursuyu kaynağında yönetilmeli.
• Yüzey ve yüzey altı infiltrasyon potansiyelinden mümkün olduğu kadar yararlanılmalı.
• Suyun menbadan mansaba geçişi yavaşlatılmalı.
• Yağmursuyu yönetimi sadece proje alanı değil toplama havzası ölçeğinde değerlendirilmeli.
• Şehir planlaması bütüncül yağmursuyu drenajını içine dahil ederek yapılmalı.
…cevaplar şekilleniyor.
Bu yeni bakış açısını destekleyen ‘boru döşeme’ dışında yeni yağmu suyu yönetim metotları ortaya çıkar. Bu metotlar ‘alternatif’ aynı zamanda telafi edici teknikler olarak adlandırılır. Bu teknikler sağanak yağışlar sonucu oluşan pik akışları bekletmeyi ve geçirimsizliğin olumsuz etkilerini telafi etmeyi amaçlar. Mevcut durumun kötüleşmesinin ve izin verilen en yüksek akış oranında çalışan kanalizasyon şebekelerine ilave yüklerin aktarılmasının durdurulması gerekmektedir.