Diğer teknikler

Yağmursuyu drenaj teknikleri
Alternatif teknikler Nicoll çözümleri ile birleşiyor

Alternatif teknikler şehir şartlarında artık kendi sınır değerlerine ulaşıyor…
Açık havzalar, drenaj hendekleri, kuru kuyular, çatılarda depolama, yer altı drenaj yapılı yollar…gibi çok sayıda yağmursuyu drenaj tekniği uygulamaları son yıllarda çoğaldı. Zemine sızdırma ve çıkış borusu ile tahliye doğal çevrede ispatlanmış yöntemlerdir. Bu yöntemler kentsel alanlarda münferit olarak kullanılsa da kompleks durumlarda yağmursuyu drenajında yetersiz kalmaktadır.