HQE Yaklaşımı

Etkinliğinin çevre üzerindeki etkisinden kaygı duyan Nicoll, birçok yıldan bu yana, HQE (“Haute Qualité Environnementale”, Yüksek çevre kalitesi) standardına uyulmasını amaçlayan, ekolojik bakımdan sorumlu bir yaklaşım üstlendi.

Yağmur oluklarının bina ile uyumlu entegrasyonu

Nicoll yağmur oluklarının değişik biçim ve renkleri, geleneksel ve çağdaş mimarilere tam uyum gösterir.

İnşaat yöntem ve ürünlerinin entegre seçimi

Nicoll yağmur oluğu sistemleri, şantiyelerde, tüm inşaat tiplerinde karşılaşılan tüm uygulama durumlarına uyum gösterir.

Çeşitli ölçüleri bulunan Nicoll oluk profilleri,  tüm yağış dereceleri için incelenmiştir.

İstenmeyen etkileri düşük şantiye

Nicoll yağmur oluğu sistemleri, özel aletler gerektirmeden gayet basit bir şekilde monte edilir. Ayrıca, atıklar çok sınırlıdır. Sadece kesilmiş parçalarla sınırlı olan atıklar  tekrar kullanılabilir ya da geri dönüşüm uygulanabilir.

Enerji yönetimi

Nicoll PVC yağmur oluklarının üretimine bağlı enerji gereksinimleri temel olarak elektriksel olduğundan, geleneklel malzemeler için söz konusu olan enerji gereksinimlerinden daha düşüktür.

Su yönetemi

Soğuk kaynak yoluyla (yapıştırma) birleştirme tekniği sayesinde, Nicoll yağmur oluğu sistemleri tamamen sızdırmazdır.

Etkinlik atıklarının yönetimi

Sentez malzemelerden yapılan ürünlerin tasarımı, şantiyeler üzerindeki atıkları sınırlı düzeyde tutar ve söz konusu bu atıklara kolayca geri dönüşüm uygulanabilir.

Bakım ve koruma yönetimi

Sentez malzemeler büyük bir kullanım sürekliliğine sahiptir ve sadece çok az bakım gerektirir.

Higrotermik konfor (nem-ısı konforu)

Nicoll yağmur oluklarının uygulanması, binaların duvarları içine nem sızıntıları olmasını engeller.

Akustik konfor

Oluk kelepçelerinin tasarımı, yağmur oluğu profilindeki büzülme ya da genleşme hareketlerinin tamamen sessiz olmasını sağlar.

Alanların sıhhi koşulları

Binanın tüm yaşam süresi boyunca, Nicoll yağmur oluğu sistemleri konutların kullanıcılarına ve dış çevreye hiçbir olumsuz etkide bulunmaz.

Havanın sıhhi kalitesi

ISO 14001 sertifikasına sahip olan Nicoll, atmosfere yaptığı emisyonları sınırlamak ve kontrol altında tutmak için her şeyi uygular.

Suyun sıhhi kalitesi

Sentez malzemelerinin korozyona uğramaması, toplanan suyun hiçbir şekilde kirlenmemesine olanak sağlar.