Sistem Teknik Veriler Avantajlar Kalite Uygulama Test Videoları Download
İniş Haznesi
Yağmur Oluğu

İniş Haznesi

 

İniş Haznesini saçak alnına iki vidayla tespit edin.

 

Eğer Belriv saçak alnı kullanıyorsanız, Belriv kelepçe desteği kullanınız.

 

…  iniş haznesini kelepçe desteğine vidaladıktan sonra, kelepçe desteğini profile klipsleyin ve yapıştırın.