Kentsel Bağlam

Yağmursuyu yönetimi : Kentleşmenin etkilerini anlama

Kentleşme ile topraklarımız geçirimsiz hale geliyor
Nüfusla beraber hızla artan şehirleşmeyle topraklarımız geçirimsiz hale geliyor ve suyun doğal döngüsünde yeraltına sızması engelleniyor . Yağmursuyu yüzeysel akışı tehlikeli şekilde artıyor ve bu akış şehir merkezlerinde %55’e ulaşıyor.

Sel ve taşkın riskleri
Geçirimsiz yüzeylerin artması, sel dağıtan doğal alanların yok olması, yerleşim alanlarımızı, şiddetli  yağışların yönetimi konusunda yetersiz bırakıyor. Bu suların nehirlere doğrudan verilmesi sel olaylarını arttırıyor. Yerleşim alanlarını korumak için bu risklerin öncelikli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.


Ekolojik etkiler
Yeraltı su seviyesi yüzeyin kuraklaşmasıyla giderek düşüyor Suyun doğal çevriminin bozulması çeşitli sonuçlar doğurur. Yüzeydeki döngüsü sırasında, su ciddi bir kirlenmeye maruz kalır. Bu kirlenmenin sonucu olarak içme suyu temini daha karmaşık bir hal alır ve çevre ciddi bir kirlenme tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şimdi, mümkün olan en kısa sürede bu gidişatın tersine çevrilmesi gerekiyor.


Yerel yönetimler açısından zorluklar
Bu durum kanalizasyon hatlarını genişletmek durumunda kalan şehirlere gittikçe artan maliyetler yüklemektedir. Bu çaba, kanal boyutlandırma ve kurulum maliyetlerinde artışı da beraberinde getiriyor. İçinden çıkılmaz hale gelen bu durumdan kurtulmak için, belirlenen hassas hedefler ışığında, sadece tamamlayıcı değil aynı zamanda kalıcı tanılarla, drenaj dahil  bütüncül stratejiler geliştirilmelidir.