LG25 Modeli Uygulama Klavuzu

• Genleşme Durumunun İncelenmesi

Eğer yerleşim yukarıdaki gibi olup, yağmur oluğunun her iki ucu serbest ise ve 12 metreyi geçmiyor ise yapıştırmalı iniş haznesi kullanılması yeterli olur. Eğer yerleşim yukarıdaki gibi olup, yağmur oluğunun her iki ucu bloke edilmiş ve boyu 12 metreyi geçmiyorsa, genleşmeli iniş haznesi kullanılmalıdır.
   
Eğer yerleşim yukarıdaki gibi ise ve yağmur oluğu 12 metreden fazla ise, her iki uca birer yapıştırmalı iniş haznesi, orta noktaya da bir adet genleşme parçası kullanılmalıdır.İki uç arasındaki mesafe maksimum 24 metre olmalıdır. Eğer yerleşim yukarıdaki gibi olup, yağmur oluğu çatıyı çepeçevre sarıyor ise,
genleşmeli iniş hazneleri ile genleşme parçalarının kullanılması gerekli olur.

 

• Yağmur Oluğu Montajı

Başlangıç ve son noktanın yerleşecği yerin tespitinden sonra uç noktalara kelepçeleri yerleştirin.

İniş haznesinin, köşelerin ve bitiş noktalarının yanındaki kelepçeleri bu noktalara minumum 5 cm uzağa monte ediniz ki, s,stem rahatça genleşme yapabilsin.

Kelepçeleri maksimum 50 cm aralıklarla ve en az iki vida ile tespit ediniz.
 
Yağmur oluğunu ihityacınız olan ölçüye göre testere ile kesiniz Oluğu ilk önce kelepçenin arka yuvasına oturtun, daha sonra aşağı doğru iterek kelepçenin ön kısmına klisleyin Ek parçası,
köşe ve kapakları yapıştırıcı sürerek yapıştırın.
     

Yukarıda verilen ölçülere uyarak iniş haznesinin konumunu belirleyin.İniş haznesini saçak alnına vidalayarak sabitleyin.

Yağmur oluğunu, genleşmeli iniş haznesinin içindeki ortam ortam sıcaklığı işaretlerinden uygun olanına denk gelecek şekilde , inş haznesinin içine doğru sürün

 

• İniş Borusu Montajı

Boruyu, manşonu ve dirseği yapıştırarak hazırlayın. Gerektiğinde kolayca ayırmak için çıkış dirseğini iniş haznesine yapıştırmayın   Kelepçeleri yaklaşık iki meterede bir tespit ediniz. Boru manşonunun içinde genleşme için A mesafesi kadar (1-2cm) boşluk bırakınız.