Sistem Teknik Veriler Avantajlar Kalite Uygulama Test Videoları Download

Teknik Veriler

İhtiyacınız olan Vodalis sistemini belirlemek için, ilk önce çatının maksimum efektif yüzey alanı (SEMT)  hesaplanmalıdır.

SEMT: Çatının efektif yüzey alanı m2
Oluk debisi : m3/h
IP: Yağış yoğunluğu L/m2/dakika  (Yukarıdaki tablo için 1.25 alınmıştır)