Çözümler

Yağmursuyu yönetim prensibi Waterloc ®,  1 Sistem  3 Çözüm

Yağmursuyu yeniden kullanımıModüler Sarnıç

AMAÇ:
Yağmursuyunun depolanarak çeşitli amaçlarla tekrar kullanılması. (Bahçe sulama, araba yıkama, yangın suyu vs.)

UYGULAMA ALANLARI:
Sulama suyu ihtiyacının fazla olduğu ve içme suyu kaynaklarının sınırlı olduğu tüm alanlar.

Yağmursuyu infiltrasyonu

AMAÇ:
Yağmursuyunun depolanarak yağmursuyu akışının  geçici  olarak kısıtlanması ve suyun yeraltına sızdırılarak tahliye edilmesi.

UYGULAMA  ALANI :
Teknik şartları sağlayan imar alanlarında, yeni yapılarda , şebeke ağının olmadığı veya yetersiz olduğu yerlerde

Yağmursuyu regülasyonu

AMAÇ:
Yağmursuyunun depolanarak yağmursuyu akışının  geçici  olarak kısıtlanması ve suyun debisinin düşürülerek tahliye edilmesi.

UYGULAMA ALANI:
İmar alanlarında , yollarda, taşkın ve sel riski olan yerleşim yerlerinde, şebeke  hatlarının yetersiz olduğu  yerlerde.