Teknik Kurallar

Waterloc çözümü tanımlanmadan önce uyulması gereken bazı kurallar.

Waterloc sisteminin kullanım amacına göre (yağmursuyu toplama, infiltrasyon, egülasyon) uyulması gereken önemli teknik kuralları vardır. Degora mühendisleri projeniz için yapacağı çalışmalar sırasında tüm bu kuralları dikkate alacak ve sizlerle paylaşacaktır. Bu kurallardan birkaç tanesi sizlere ön bilgi vermek amacıyla aşağıda  sıralanmıştır.


•  Sistemin hizmet süresini arttırmak için yağmursuyuna ön arıtma uygulanması tavsiye edilir.

•  Sistemin kullanım amacına göre değişiklik gösteren geotekstil ve geomembran özellikleri, firmamızın göndereceği teknik spektlere uygun olmalıdır.

•  Sistemin kurulacağı alanın üzerindeki yüke göre minumum dolgu yüksekliği; hafif yükler için 50cm, orta yükler (otoparklar) için 80cm ağır yükler (tır geçen yollar vb.) için 100cm. dir

•  Bina yakınlarında kurulacak yer altı modüler sistemin binadan uzaklığı en az kazı derinliği kadar olmalıdır ;

•  Ağaç köklerinin sisteme zarar vermesini engellemek amacıyla, modüler sistem ile ağaç arasındaki minimum mesafe en yakında bulunan ağacın yetişmiş haldeki boyu kadar olmalıdır(kök gelişimini engelleyecek sistem kullanılmadığı durumlarda)

•  Waterloc  sistemi  infiltrasyon amaçlı kullanılacaksa en yakın bina ile arasındaki mesafe en az 5 metre olmalıdır

•  İnfiltrasyon amaçlı kullanımda, yer altı su tablasının en üst tabakası ile sistemin en alt tabakası arasındaki mesafe en az 1 metre olmalıdır

•  Modüler sistemin kurulacağı alanda kazı boyutunun sistem boyutundan büyük olması gerekliliği unutulmamalı. Sistem ile kazı hendeği arasında 0,80-1,00 metre çalışma payı bırakılmalıdır.

SDS Rehberi

Yağmursuyu drenajı için ‘Sürdürülebilir Yeraltı Drenaj Sistemi” (1998) dökümanı yenileniyor. Güncellenmiş yeni basım Waterloc gibi SDS sistemlerinin uygulanmasında teknik rehber olacak.

Teknik Değerlendirme

ATEC in talebi CSTB nin 17 no’lu ihtisas grubu ile yerine getirilmiştir.

Standartlara Uyumlu Sistem

AFNOR,  Nicoll’ün kalite yönetiminin ISO 9001 standardına uygun olduğunu belgelendirmiştir. Waterloc sistemi, diğer bütün Nİcoll ürünleri gibi, mevcut Fransız ve Avrupa standartlarına uygun şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.