İniş Haznesi

Yön Çevirme Dirseği

 

Saçaktan gelen borunun, saçağa dik yöndeki duvarla buluştuğu noktada uygulanır ve borunun yön değiştirerek aşağıya devam etmesine olanak sağlar.