Nicoll Yağmur Suyu Yönetim Sistemitek sistem, üç çözüm.

Yağmur suyu regülasyonu

Amaç: Fazla yüzeysel akışa sahip olan yağmur suyu, geçici olarak depolanarak kontrol altına alınır, sonra kademeli olarak geçişi sağlanır.

Uygulama: Bütün yeni inşaatlarda, su geçirimsizliğine sebep olacak yapılarda, geçirimsiz yüzeylerin sebep olduğu negatif etkileri dengelemek için kullanılabilir.

Yağmur suyu infiltrasyonu

Amaç: Fazla yüzeysel akışa sahip olan yağmur suyu geçici olarak depolanarak kontrol altına alınır, sonra zemini çevreleyen toprağa sızdırılarak doğal çevreye iletilmesi sağlanır.

Uygulama: Bütün yeni inşaatlarda ve su geçirimsizliğine sebep olacak yapılarda, geçirimsiz yüzeylerin sebep olduğu negatif etkileri dengelemek için veya kanalizasyon ağı olmayan yerleşim yerle- rinde, zemin geçirgenliğinin izin verdiği ölçüde uygulanabilir.

Yağmur suyunun yeniden kullanımı

Amaç: İçme suyu kaynaklarının korunması amacıyla yağmur suyu depolanarak yeniden kullanılır.

Uygulama: Su kullanımının fazla olduğu, su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve kullanım suyunun içme suyu kalitesinde olmasının gerekmediği durumlarda uygulanabilir (binalar, stadyumlar, yaya alanları veya yeşil alanlar, yangın suyu rezervleri…vs)

Nicoll ile yağmur suyu drenajında evrensel bir çözüme ulaşın

Tüm proje sürecinde projeye özgü kişiselleştirilmiş destek.
Waterloc®, yağmur suyu yönetiminde yalnızca performansından dolayı değil, aynı zamanda hizmet kalitesiyle de ayrı bir yere sahiptir.

1 Avan Proje

DEGORA Mühendisleri, yerel yönetimlere, şehir planlamacılarına, mühendislik ofislerine ve kamu kuruluşlarına, Waterloc çözümü için gerekli olan bilgile- rin toplanmasında teknik destek verir.

2 Teknik Çalışma

Nicoll’ün teknik departmanları Waterloc çözümünün projeye entegrasyonunu kolaylaştıracak kapsamlı bir çalışma yürütürler

3 Hesaplama

Bu teknik çalışmaların ışığında, Waterloc® çözümü için gerekli olan sistem elemanlarının kesin metrajı ve bunun yanında sistemin yardımcı elemanları olan, kazı metrajı, jeotekstil ve/veya jeomembran miktarları hesaplanır.

4 Kurulum Desteği

DEGORA Waterloc® çözümünü sahaya teslim eder. Şirket kurulum için tam bir tasarım planı alır. Eğer istenirse DEGORA mühendisleri kurulumun başlatılması ve ekibin eğitilmesi konusunda destek verirler.

En küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş bir tasarım.

En iyi performans için eşsiz tasarım.